Securitatea utilizării instalațiilor radiologice pentru uz uman și veterinar reprezintă una dintre preocupările constante ale responsabililor cu securitatea oricărui laborator roentgen public sau privat.


Susținem desfășurarea în condiții optime a activității clienților noștri prin oferirea de diverse tipuri de servicii de verificare periodică, pentru o gamă largă de instalații aparținând tuturor claselor de aparate de roentgen diagnostic și roentgen terapie, precum:


  • radiografie și fluoroscopie - analogic sau digital;
  • osteodensitometrie;
  • mamografie - analogic sau digital;
  • tomatologie: intra-oral, panoramic, cefalometric - analogic sau digital - și 3D;
  • terapie superficială și profundă;

Verificare Tehnică Periodică


Serviciul constă în verificarea tehnică semestrială sau anuală, după caz, a încadrării instalaţiei radiologice în parametrii tehnici nominali şi de securitate radiologică pentru echipamente roentgen medicale şi eliberarea unui Buletin de Verificare Tehnică Periodică (B.V.T.P.).


Conform prevederilor Ordinului C.N.C.A.N. nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie diagnostic și radiologie intervențională, instalaţiile radiologice utilizate în expunerile medicale trebuie testate periodic, cel puţin o dată pe an, pentru verificarea încadrării în parametrii tehnici nominali. În cadrul capitolului Condiții al Autorizaţiei de Utilizare a instalaţiei radiologice este înscrisă periodicitatea verificărilor impusă de C.N.C.A.N. pentru echipamentele roentgen din dotarea unităţii dvs.


Verificare Eficacitate Ecrane de Radioprotecție


Serviciul constă în măsurarea debitelor de doză în zonele controlate şi în spaţiile adiacente zonelor controlate şi eliberarea unui Buletin de Verificare Periodică a Eficacităţii Ecranelor de Radioprotecţie (Buletin de Doză de Arie – B.D.A.).


Conform prevederilor Ordinului C.N.C.A.N. nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie diagnostic și radiologie intervențională, titularul de autorizaţie sau de certificat de înregistrare trebuie să asigure monitorizarea radiologică a mediului de muncă pentru zonele controlate şi spaţiile adiacente zonelor controlate, prin măsurarea debitelor de doză datorate expunerii externe, cu indicarea calităţii radiaţiilor X. Periodicitatea măsurătorilor este de regulă trimestrială. În cazul radiologiei dentare, mamografiei, osteodensitometriei, măsurătorile se efectuează semestrial. După fiecare reparaţie sau schimbare de instalaţie radiologică se reexecută şi măsurătorile radiologice ale mediului de lucru.


Oferim toate tipurile de servicii de verificare pentru instalațiile roentgen. Pentru detalii referitoare la lista completă de servicii și prețuri vă invităm să ne Contactați.

 
       

Radiomed Impex S.R.L.; sediu social: București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal: 051511; cod unic de înregistrare: RO17984504;
nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/16214/2005; capital social: 1.000 lei