Proiectare laborator radiologic „la cheie” - Consultanţă pentru amenajarea laboratoarelor de roentgenterapie / roentgendiagnostic umane / veterinare în deplină conformitate cu normele în vigoare.


Oferirea de servicii radiologice „la cheie” în vederea dezvoltării de noi afaceri sau modernizării celor existente reprezintă principala noastră piață de afaceri.


Clienții ne aleg pentru că se pot baza pe noi pentru recomandarea celei mai bune soluții tehnice în absolut orice etapă de dezvoltare: de la momentul selectării acelui produs care va deservi cel mai bine nevoile lor, continuând cu analiza condițiilor oferite de spațiu pentru identificarea soluției optime de amenajare și finalizând proiectul prin obținerea tuturor autorizațiilor legale de funcționare.


Dar acesta nu este ultimul pas al colaborării noastre, care continuă prin oferirea de servicii de verificare periodică și de consultanță, sau chiar de modernizare a instalațiilor inițiale, pentru ca soluția tehnică funcțională la un moment dat să fie întotdeauna corelată cu volumul de lucru al clinicilor de imagistică și cu ultimele noutăți. Astfel, suntem alături de clienții noștri pe toată durata de funcționare a laboratoarelor lor radiologice.


Decideți să lucrați cu o echipă care se dezvoltă în continuu, prin integrarea şi educarea permanentă de specialiști în domenii precum fizică medicală, electronică, informatică şi economie, și veți deține un serviciu radiologic modern și întotdeauna perfect funcțional în condițiile legii, fără nici o bătaie de cap!


Dintre serviciile efectiv prestate amintim următoarele:


 • identificare instalație pentru radiologie de diagnostic sau de terapie care deservește cel mai bine obiectivele clientului, în vederea achiziției;
 • proiectare laborator de roentgenterapie / roentgendiagnostic uman / veterinar prin evaluarea spațiului disponibil și recomandarea soluției optime de amplasare a unei instalații;
 • elaborare planuri / schițe laborator în conformitate cu proiectul propus și în corelație cu normele legale în vigoare;
 • calcul eficacitate ecrane de radioprotecție în conformitate cu recomandările legale în vigoare, respectiv:
  • Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR-11), aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 173/2003, publicate în M.Of. nr. 924/2003 și modificate prin NSR-27, aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 291/2004, publicate în M.Of. nr. 1253/2004, care recomandă, printre alte standarde adecvate recunoscute de C.N.C.A.N., referirea următoarelor documente:
   • Raportul NCRP nr. 49/1976 - Proiectarea și evaluarea ecranării structurale pentru utilizarea medicală a radiației X și gamma cu energii până la 10MeV;
   • DIN 6812/2002 - Echipamente Rx medicale până la 300kV. Reguli de radioprotecție pentru instalare.
  • Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12), aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 94/2004, publicate în M.Of. nr. 532/2004 și modificate prin NSR-29/2004, aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 293/2004, publicate în M.Of. nr. 1253/2004, prin care se acceptă utilizarea oricărui standard adecvat dacă se demonstrează la C.N.C.A.N. că rezultatele obținute sunt acoperitoare și se recomandă utilizarea metodelor și datelor pentru calculul ecranării descrise în următoarele standarde:
   • IEC/TR3 61859 - Ghid pentru proiectarea camerelor de tratament de radioterapie;
   • STAS 12897-90/1990 - Radioprotecţia. Ecranarea radiațiilor gamma;
   • Raportul NCRP nr. 49/1976 - Proiectarea și evaluarea ecranării structurale pentru utilizarea medicală a radiației X și gamma cu energii până la 10MeV;
   • DIN 6847/1990 - Acceleratoare medicale și de electroni. Reguli de radioprotecție pentru instalare;
   • B.S. 4094: Partea 1: 1996 - Date privind ecranarea radiației ionizante. Ecranarea radiației gamma;
   • B.S. 4094: Partea 2: 1971 - Date privind ecranarea radiației ionizante. Ecranarea radiației X.
 • avizare planuri de către expert acreditat deținător de permis de exercitare nivel 3 emis de C.N.C.A.N. pentru domeniul Generatori de Radiații (GR);
 • asistență de specialitate în vederea colaborării cu autoritățile care reglementează domeniul, pe toată durata procesului de autorizare;
 • montare și punere în funcțiune instalație roentgen;
 • instruire continuă a personalului de specialitate al clientului în vederea însușirii celor mai bune practici de utilizare a instalației roentgen;
 • verificări periodice: verificare tehnică periodică, respectiv verificare periodică eficacitate ecrane de radioprotecție etc.

Consultanță expert acreditat în protecție radiolologică, deținător de permis de exercitare nivel 3 emis de C.N.C.A.N.


Printre membrii echipei noastre se numără și experți acreditați în protecție radiologică, deținători de permise de exercitare nivel 3 emise de C.N.C.A.N. pentru domeniul Generatori de Radiații (GR).


Prin intermediul lor vă putem oferi consultanță de calitate în domeniul menționat, în conformitate cu legislația în vigoare în general și cu următoarele acte normative în special:


 • Norme de securitate radiologică - Proceduri de autorizare (NSR-03), aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 366/2001, publicate în M.Of. nr. 764 bis/2001;
 • Norme privind eliberarea permiselor de exercitare a activităților nucleare și desemnarea experților acreditați în proiecție radiologică (NSR-07), aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 202/2002, publicate în M.Of. nr. 936/2002;
 • Norme de securitate radiologică în practicile de radiologie de diagnostic și radiologie intervențională (NSR-11), aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 173/2003, publicate în M.Of. nr. 924/2003 și modificate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 291/2004, publicate în M.Of. nr. 1253/2004;
 • Norme de securitate radiologică în practica de radioterapie (NSR-12), aprobate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 94/2004, publicate în M.Of. nr. 532/2004 și modificate prin Ordin C.N.C.A.N. nr. 293/2004, publicate în M.Of. nr. 1253/2004.

Prin experții noștri suntem oricând la dispoziția dvs. cu diverse servicii, precum:


 • vă susținem în vederea respectării cerinței art. 10 al NSR-11 referitoare la obligația titularului de autorizație de a „nominaliza cel puțin un expert acreditat în protecție radiologică, aflat într-o relație contractuală legală [...], deținător de permis de exercitare nivel 3 emis de C.N.C.A.N., pentru domeniul Generatori de Radiații (GR), practica Radiodiagnostic”;
 • consultanță pentru soluționarea cererilor și dispozițiilor formulate de:
 • C.N.C.A.N. (Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare),
 • D.S.P. - L.I.R.I. (Direcția de Sănătate Publică - Laboratorul de Igiena Radiațiilor Ionizante) și
 • O.T.D.M. (Oficiul Tehnic de Dispozitive Medicale);
 • consultanță în vederea achiziționării de instalații de roentgendiagnostic și roentgenterapie pentru uz uman sau veterinar
 • consultanță în vederea evaluării eficienței echipamentelor, dispozitivelor și tehnicilor de radioprotecție destinate utilizării / aplicării în cadrul laboratoarelor roentgen umane sau veterinare

Consultanță fizician medical


În ajutorul dvs. și pentru bune rezultate ale actului medical, echipa noastră de fizicieni medicali își oferă serviciile:


 • verificare tehnică semestrială sau anuală, după caz, a încadrării instalaţiei radiologice în parametrii tehnici nominali şi de securitate radiologică pentru echipamente roentgen medicale şi eliberare Buletin de Verificare Tehnică Periodică (B.V.T.P.);
 • măsurare debite de doză în zonele controlate şi în spaţiile adiacente zonelor controlate şi eliberare Buletin de Verificare Periodică a Eficacităţii Ecranelor de Radioprotecţie (Buletin de Doză de Arie – B.D.A.); periodicitatea măsurătorilor este trimestrială, cu excepția radiologiei dentare, mamografiei și osteodensitometriei, unde măsurătorile se efectuează semestrial;
 • teste de verificare periodică semestrială sau anuală a instalațiilor radiologice de uz uman sau veterinar, teste de asigurare a calității (A.C.) și teste de control al calității (C.C.);
 • teste pentru verificarea diverselor aspecte legate de calitatea imaginii prin efectuarea de măsurători pentru sensitometrie, limită rezoluție, contrast, claritate, uniformitate, aliniere fascicul de radiație X etc.;
 • consultanță în procesele de evaluare și investigare în cazul identificării unei expuneri anormale sau a unei supraexpuneri, în vederea identificării împrejurărilor în care s-a produs evenimentul, evaluării dozelor efectiv aplicate și stabilirii acțiunilor corective și preventive pentru evitarea apariției situațiilor de urgență radiologică;

 • reprezentare laborator roentgen în relația cu autoritățile de reglementare, laboratoarele desemnate și instituțiile de standardizare etc.

  Atât serviciile anterior enumerate cât și alte servicii oferite la solicitarea clienților sunt prestate în conformitate cu prevederile Normelor privind expertul în fizică medicală (NSR-38), aprobate prin Ordin Comun nr. 1272/2006 al M.S.P. și nr. 266/2006 al C.N.C.A.N., publicate în M.Of. nr. 906/2006.


  Pentru mai multe detalii vă stăm la dispoziție la adresele de Contact.


  Ofertă de servicii

 •  
         

  Radiomed Impex S.R.L.; sediu social: București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal: 051511; cod unic de înregistrare: RO17984504;
  nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/16214/2005; capital social: 1.000 lei