Pentru clienții noștri asigurarea și menținerea calității serviciilor de imagistică medicală oferite este obligatorie pentru păstrarea reputației pentru care sunt cunoscuți și apreciați de pacienți. Respectăm efortul lor permanent în această direcție și îl susținem prin împărtășirea experienței și cunoștințelor noastre tehnice sub forma manualelor de asigurare a calității elaborate personalizat, cu respectarea specificului activității fiecărui laborator radiologic în parte.


Elaborare Manual de Radioprotecție și de Asigurare a Calităţii (MRPAC)


Manualul este realizat în conformitate cu prevederile Ordinului C.N.C.A.N. nr. 173/2003 pentru aprobarea Normelor de securitate radiologică în practicile de radiologie diagnostic și radiologie intervențională și, în consecință, avizat de expert acreditat deținător de permis de exercitare nivel 3 emis de C.N.C.A.N. pentru domeniul Generatori de Radiații (GR).


Manualul de Radioprotecție și de Asigurare a Calității cuprinde, pentru toate laboratoarele de radiologie din componența unității sanitare, următoarele:

  • Programul de Radioprotecţie (PRP) ca parte integrantă a procedurilor specifice practicii de radiologie de diagnostic și intervențională, respectiv practicii de radioterapie;
  • Programul de Asigurare a Calităţii (PAC), inclusiv Manualul cu Proceduri de Control al Calităţii (MPCC) pentru toate tipurile de practici radiologice.

Pentru detalii cu privire la aceste servicii vă invităm să ne Contactați.

 
       

Radiomed Impex S.R.L.; sediu social: București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal: 051511; cod unic de înregistrare: RO17984504;
nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/16214/2005; capital social: 1.000 lei