Înfiinţată în a doua jumătate a anilor '90 de echipa tehnică specializată în radiologie medicală a unicului producător român de aparatură roentgen, firma Radiomed s-a dezvoltat în continuu prin integrarea şi educarea permanentă de tineri absolvenţi în domenii precum fizică medicală, electronică, informatică şi economie, reușind să acopere cu succes vastul domeniu al aparaturii medicale radiologice.


Radiomed Impex este autorizată de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare şi de Ministerul Sănătăţii în vederea desfăşurării activităţii în domeniile service, consultanţă şi comercializare aparatură roentgen pentru diagnostic şi terapie iar calitatea serviciilor prestate este certificată conform cerinţelor standardului ISO 9001:2015 și ISO 13485:2016.


Oferim întreaga gamă de servicii, produse şi accesorii necesare amenajării şi funcţionării în condiţii optime a oricărui laborator de radiologie pentru diagnostic şi terapie, inclusiv soluţii „la cheie” în vederea dezvoltării de noi afaceri sau modernizării celor existente. Astfel clienţii noştri se pot concentra exclusiv asupra pacienţilor, construind soluţii de tratament pe baza unor imagini radiologice de înaltă calitate, generate cu ajutorul celor mai moderne tehnici descoperite.


Departamentul Tehnic

 
Membrii echipei tehnice, absolvenţi de cursuri de specializare organizate periodic de producători de aparatură medicală, dețin Permise de Exercitare Nivel 2 şi Nivel 3 eliberate de Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare pentru domeniile röentgendiagnostic şi röentgenterapie în practica MRIVX (montare, reparare, întreținere, verificare).


Fiind reprezentați teritorial în aproape toată țara, răspundem prompt solicitărilor de intervenţie service în majoritatea zonelor geografice şi păstrăm relaţii strânse cu clienţii.


Dintre serviciile oferite amintim:

 • Instalare, montare, verificare, întreţinere, reparare (în regim de abonament service periodic sau intervenţie la solicitarea beneficiarului) şi dezmembrare a instalaţiilor röentgen fixe şi mobile dedicate uzului uman şi / sau veterinar, de diverse tipuri:
  • radiografie şi / sau fluoroscopie diagnostic;
  • terapie superficială sau de profunzime;
  • mamografie;
  • radiografie stomatologică;
  • osteodensitometrie;
  • control bagaje şi documente;
 • Demontare, transfer, instalare, montare şi punere în funcţiune a instalaţiilor radiologice într-o nouă locaţie;
 • Verificare instalaţii röentgen, atât post-montaj cât şi periodic, şi eliberare Buletin de Verificare Tehnică Post-Montaj / Periodic;
 • Asistenţă tehnică în vederea asigurării funcţionării instalaţiilor röentgen în parametrii specificaţi de producător, corelat cu legislaţia în vigoare. Serviciul include şi asistenţa tehnică în timpul verificării echipamentelor radiologice de către experţii Oficiului Tehnic pentru Dispozitive Medicale în scopul omologării periodice a echipamentelor pentru eliberarea Certificatului de Înregistrare ca Dispozitiv Medical, în condiţiile legii.

Departamentul Consultanţă


Echipa formată din fizicieni medicali şi ingineri utilizează aparatură de măsură şi control neinvazivă, de ultimă generaţie, pentru a verifica funcţionarea în condiţii optime a echipamentelor röentgen şi calitatea ecranării laboratoarelor radiologice, în vederea asigurării protecţiei împotriva radiaţiilor pentru personalul expus profesional, pentru pacienţi şi populaţie în general.


Verificările urmăresc atât factori cantitativi, precum kV, mA, mAs, timp de expunere, doză, cât şi factori calitativi, precum obţinerea imaginilor radiologice prin aplicarea unor doze minime de radiaţie X (principiul ALARA), menţinerea dozei de radiaţie în limita admisă în zonele înconjurătoare laboratoarelor radiologice etc.


Printre serviciile frecvent oferite se numără:

 • consultanţă în domeniul radioprotecţiei si controlului calităţii si cantităţii radiaţiilor, oferită de expert acreditat C.N.C.A.N.;
 • verificare eficacitate ecrane de radioprotecţie şi eliberare Buletin Dozimetric de Arie;
 • elaborare Breviar de Calcul de Radioprotecţie în vederea amenajării unui nou laborator radiologic;
 • elaborare documentaţie în vederea obţinerii diverselor autorizaţii necesare funcţionării în condiţii legale a laboratoarelor de radiologie și radioterapie, autorizaţii eliberate de instituţiile care reglementează domeniul, respectiv Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare, Direcţia de Sănătate Publică – Laborator Igiena Radiaţiilor Ionizante, Oficiul Tehnic pentru Dispozitive Medicale. Enumerăm principalele tipuri de autorizaţii spre a căror obţinere oferim consultanţă:
  • Autorizaţie de Deţinere – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Autorizaţie de Transfer – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Autorizaţie de Închiriere – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Autorizaţie de Amplasare – Construcţie – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Aviz Sanitar – eliberat de D.S.P. - L.I.R.I.;
  • Autorizaţie de Utilizare – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Autorizaţie Sanitară de Utilizare – eliberată de D.S.P. - L.I.R.I.;
  • Certificat de Înregistrare – eliberat de C.N.C.A.N.;
  • Certificat de Înregistrare ca Dispozitiv Medical – eliberat de O.T.D.M.;
  • elaborare documentaţie în vederea obţinerii diverselor autorizaţii necesare comercializării în condiţii legale a instalaţiilor radiologice, autorizaţii eliberate de instituţiile care reglementează domeniul, respectiv Comisia Naţională pentru Controlul Activităţii Nucleare şi Ministerul Sănătăţii. Enumerăm principalele tipuri de autorizaţii spre a căror obţinere oferim consultanţă:
  • Autorizaţie de Import – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Autorizaţie de Securitate Radiologică pentru Produs – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • Autorizaţie de Furnizare – eliberată de C.N.C.A.N.;
  • expertizare documentaţie şi eliberare Declaraţie de Expertizare şi Acceptare de către expert acreditat nivel 3 C.N.C.A.N.

Departamentul Comercial


 
Cel mai tânăr departament al firmei, înfiinţat pentru a întregi gama de servicii pe care le-am oferit întotdeauna clienţilor, are drept principal obiect de activitate acordarea de consultanţă de specialitate în domeniul achiziţionării de aparatură radiologică pentru diagnostic și terapie, accesorii şi consumabile.


Prin integrarea serviciilor celor trei departamente oferim laboratoare radiologice „la cheie”, construite având la bază opţiunea clientului cu privire la aparatura röentgen selectată din gama completă de aparate oferite de firma noastră.


Oferta comercială include următoarele categorii de produse:

 • instalaţii röentgen pentru terapie superficială sau profundă cu raze X;
 • instalaţii röentgen pentru diagnostic medical uman, fixe sau mobile, analogice sau digitale;
 • instalaţii röentgen pentru diagnostic medical veterinar, fixe sau mobile, analogice sau digitale;
 • instalaţii röentgen pentru diagnostic stomatologic, analogice sau digitale;
 • echipamente de radioprotecţie;
 • accesorii şi consumabile;
 • instrumente de măsură şi control.

Vă aşteptăm cu plăcere să ne contactaţi pentru consiliere cu privire la orice detaliu legat de activitatea laboratoarelor de imagistică medicală röentgen.

 
     

Radiomed Impex S.R.L.; sediu social: București, sector 5, str. Abatajului, nr. 44, cod poștal: 051511; cod unic de înregistrare: RO17984504;
nr. Înregistrare la Registrul Comerțului: J40/16214/2005; capital social: 1.000 lei